брусит


брусит
брусит - brucite - *Brucit - мінерал класу оксидів та гідрооксидів, Мg(ОН)2. Містить 69% МgО, 31% Н2О. Сингонія тригональна. Структура шарувата. Зустрічається у вигляді суцільної листуватої маси або тонковолокнистих аґреґатів. Колір білий, зеленкуватий; блиск на площині спайності перламутровий, на зламі - скляний. Спайність довершена по (001). Тв. 2,5. Густина 2,4. Б. утворюється при низькотемпературній гідротермальній зміні магнезіальних ультраосновних порід, метаморфізмі г.п. і в корах вивітрювання. Гол. супутники - серпентин, магнезит, гідромагнезит, хлорит. Род. відомі в Росії, США, Канаді, Італії, Югославії. Перспективна сировина для отримання магнію і його сполук. Від прізвища американського мінералога А. Бруса.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Синонимы: